Vem är du?
Rene Jaramillo

Något speciellt med dig?
Jag är gift med Therese, vi har två barn, Ellinor och Lucas. Enligt Ellinor är jag en mycket bra pappa, och det gjorde Lucas tummen upp för…. Jag är född och uppvuxen i Chile, kom till Sverige med Therese 2001.

Några tankar om politiken?
För mig är det tre saker som är grundläggande i min politiska övertygelse:
Mänskliga rättigheter: Jag tror på de mänskliga rättigheterna som överordnat allt annat.
Frihet: Grundläggande värdet för att bygga upp ett gott samhälle.
Fria marknaden: Jag tror på en social marknadsekonomi. Jag anser att vi ska ha så mycket privat sektor som möjligt och så mycket offentlig sektor som är nödvändig.

Motto
”Det enda som jag vet är att jag ingenting vet” – Sokrates

Mina politiska uppdrag i Växjö kommun

Ordförande i Växjöbostäder: 2019 –
Ersättare i Regionfullmäktige: 2018 –
Ledamot i Tekniska nämnden: 2015 – 2018
Ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott: 2015 -2018

Ordförande i gymnasienämnden: 2011 – 2014
Ledamot i Kommunfullmäktige: 2011 – 2014
Ledamot i Kommunstyrelsen: 2011 – 2014
Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2011 – 2014
Ersättare i kommunstyrelsens organisation och personal utskott: 2012 – 2014
Suppleant i Växjö kommunföretag AB: 2011 – 2014
Förste vice ordförande i Regionfullmäktige Södra Småland: 2011 – 2014
Ledamot i kulturberedningen i Regionförbundet Södra Småland: 2011 – 2014
Ledamot i klimatkommissionen i Regionförbundet Södra Småland: 2011 – 2014
Ordförande i styrelsen för Växjökonferensen: 2011 – 2014
Suppleant i Wexnet AB: 2013 – 2014
Ansvarig för integrationsberedningen under kommunstyrelsen: 2013 – 2014
Styrelseledamot i ID (Institutet för lokal och regional demokrati): 2010 – 2014

Ordförande i Mötesplats Campus: 2011 – 2013
Gruppledare för KD Växjö: 2007 – 2010
Kommunstyrelseledamot: 2008 – 2010
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2008 – 2010
Ersättare i kommunstyrelsens organisation och personal utskott: 2007 – 2010
Styrelseledamot Växjö kommunföretag AB: 2008 – 2010
Fullmäktigeledamot: 2006 – 2010
Ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd: 2007 – 2010
Ersättare i Värends Räddningstjänstförbund: 2007 – 2010
Ansvarig för Mångfaldens år 2010
Rapportör för demokratifrågor i kommunstyrelsen: 2009 – 2010
Representant för kommunen i styrgruppen för projektet ”Designregion Småland”
Ersättare i gymnasienämnden: 2004 – 2006
Ersättare i socialnämnden: 2006

Organisatoriska uppdrag i Moderaterna

Politisk sekreterare, Moderaterna i Region Kronoberg: 2019 –
Politisk kommunikatör, Moderaterna Kronoberg: 2016 – 2018
Ledamot i styrelsen för Moderaterna i Växjös Norra partiförening: 2015 –

Föreningsuppdrag

Ordförande Växjö Ravens Basketball 2019
Tränare för Damlaget Div 3 SV damer 2014
Ordförande i Rottne IF 2013 – 2014
Vice ordförande i Rottne Tennisklubb: 2011 – 2014
Tränare för lag P-04 Rottne IF 2012 – 2014
Ledamot i Rottne samhällsförening 2012 – 2013
Revisor i Kulturförening Los Andes Sydamerika: 2011 – 2013
Revisor i Atrium: 2011
Ersättare i Öppna kanalen i Växjö: 2010 – 2011
Revisor i AFS Kronoberg: 2008 – 2009
Ordförande i Rädda barnen i Växjö: 2006- 2007
Ordförande i Växjö FN-förening: 2004 – 2006