Lite om mig

Vem är du?
Rene Jaramillo

Något speciellt med dig?
Jag är gift med Therese, vi har två barn, Ellinor och Lucas. Enligt Ellinor är jag en mycket bra pappa, och det gjorde Lucas tummen upp för…. Jag är född och uppvuxen i Chile, kom till Sverige med Therese 2001.

Några tankar om politiken?
För mig är det tre saker som är grundläggande i min politiska övertygelse:
Mänskliga rättigheter: Jag tror på de mänskliga rättigheterna som överordnat allt annat.
Frihet: Grundläggande värdet för att bygga upp ett gott samhälle.
Fria marknaden: Jag tror på en social marknadsekonomi. Jag anser att vi ska ha så mycket privat sektor som möjligt och så mycket offentlig sektor som är nödvändig.

Mina politiska uppdrag i Växjö kommun

 • Ordförande Växjöbostäder: 2019 –
 • Gruppledare Moderaterna Växjö: 2019 –
 • Ledamot i Kommunfullmäktige: 2018 –
 • Ersättare i Regionfullmäktige: 2018 –
 • Ledamot i Tekniska nämnden: 2015 – 2018
 • Ledamot i Tekniska nämndens arbetsutskott: 2015 – 2018
 • Ordförande i gymnasienämnden: 2011 – 2014
 • Ledamot i Kommunfullmäktige: 2011 – 2014
 • Ledamot i Kommunstyrelsen: 2011 – 2014
 • Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2011 – 2014
 • Ersättare i kommunstyrelsens organisation och personal utskott: 2012 – 2014
 • Suppleant i Växjö kommunföretag AB: 2011 – 2014
 • Förste vice ordförande i Regionfullmäktige Södra Småland: 2011 – 2014
 • Ledamot i kulturberedningen i Regionförbundet Södra Småland: 2011 – 2014
 • Ledamot i klimatkommissionen i Regionförbundet Södra Småland: 2011 – 2014
 • Ordförande i styrelsen för Växjökonferensen: 2011 – 2014
 • Suppleant i Wexnet AB: 2013 – 2014
 • Ansvarig för integrationsberedningen under kommunstyrelsen: 2013 – 2014
 • Styrelseledamot i ID (Institutet för lokal och regional demokrati): 2010 – 2014
 • Ordförande i Mötesplats Campus: 2011 – 2013
 • Gruppledare för KD Växjö: 2007 – 2010
 • Kommunstyrelseledamot: 2008 – 2010
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2008 – 2010
 • Ersättare i kommunstyrelsens organisation och personal utskott: 2007 – 2010
 • Styrelseledamot Växjö kommunföretag AB: 2008 – 2010
 • Fullmäktigeledamot: 2006 – 2010
 • Ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd: 2007 – 2010
 • Ersättare i Värends Räddningstjänstförbund: 2007 – 2010
 • Ansvarig för Mångfaldens år 2010
 • Rapportör för demokratifrågor i kommunstyrelsen: 2009 – 2010
 • Representant för kommunen i styrgruppen för projektet ”Designregion Småland”
 • Ersättare i gymnasienämnden: 2004 – 2006
 • Ersättare i socialnämnden: 2006

Organisatoriska uppdrag i Moderaterna

 • Politisk sekreterare, Moderaterna i Region Kronoberg: 2019 –
 • Politisk kommunikatör, Moderaterna Kronoberg: 2016 – 2018
 • Ledamot i styrelsen för Moderaterna i Växjös Norra partiförening: 2015 –

Föreningsuppdrag

 • Ordförande Växjö Ravens Basketball 2019 –
 • Tränare för Damlaget Div 3 SV damer 2014
 • Ordförande i Rottne IF 2013 – 2014
 • Vice ordförande i Rottne Tennisklubb: 2011 – 2014
 • Tränare för lag P-04 Rottne IF 2012 – 2014
 • Ledamot i Rottne samhällsförening 2012 – 2013
 • Revisor i Kulturförening Los Andes Sydamerika: 2011 – 2013
 • Revisor i Atrium: 2011
 • Ersättare i Öppna kanalen i Växjö: 2010 – 2011
 • Revisor i AFS Kronoberg: 2008 – 2009
 • Ordförande i Rädda barnen i Växjö: 2006- 2007
 • Ordförande i Växjö FN-förening: 2004 – 2006