Lite om mig

Vem är du?
Rene Jaramillo

Något speciellt med dig?
Jag har två barn, Ellinor och Lucas. Enligt Ellinor är jag en mycket bra pappa, och det gjorde Lucas tummen upp för. Vi har också en engelsk bulldog, Charly, som är familjens bebis. Jag är född och uppvuxen i Chile. Jag kom till Sverige 2001.

Några tankar om politiken?
För mig är det tre saker som är grundläggande i min politiska övertygelse:
Mänskliga rättigheter: Jag tror på de mänskliga rättigheterna som överordnat allt annat.
Frihet: Grundläggande värdet för att bygga upp ett gott samhälle.
Fria marknaden: Jag tror på en social marknadsekonomi. Jag anser att vi ska ha så mycket privat sektor som möjligt och så mycket offentlig sektor som är nödvändig.

Aktuella politiska uppdrag

 • Ordförande Regionala utvecklingsnämnden 2022 –
 • Ledamot i Regionstyrelsen: 2023 –
 • Ersättare Regionstyrelsens arbetsutskott: 2023 –
 • Ledamot i Regionfullmäktige: 2022 –
 • Ordförande Grimslövs folkhögskola: 2022 –
 • Ledamot utskott för regional utveckling, Regionsamverkan Sydsverige: 2022 –
 • Ledamot i Forum för hållbar regional utveckling: 2023 –
 • Ledamot i Regionsamverkan Sydsveriges politiska beredning/påverkansgrupp för energiförsörjning: 2023 –
 • Ledamot i Campus Ljungby: 2022 –
 • Ledamot i Kommunfullmäktige: 2022 –
 • Ledamot Linneus Science Park AB: 2023 –

Tidigare politiska uppdrag

 • Ordförande Växjöbostäder: 2019 – 2022
 • Ersättare i Regionstyrelsen: 2022
 • Gruppledare Moderaterna Växjö: 2019 – 2022
 • Ledamot i Kommunfullmäktige: 2018 – 2022
 • Ersättare i Regionfullmäktige: 2018 – 2022
 • Ledamot i Tekniska nämnden: 2015 – 2018
 • Ledamot i Tekniska nämndens arbetsutskott: 2015 – 2018
 • Ordförande i gymnasienämnden: 2011 – 2014
 • Ledamot i Kommunfullmäktige: 2011 – 2014
 • Ledamot i Kommunstyrelsen: 2011 – 2014
 • Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2011 – 2014
 • Ersättare i kommunstyrelsens organisation och personal utskott: 2012 – 2014
 • Suppleant i Växjö kommunföretag AB: 2011 – 2014
 • Förste vice ordförande i Regionfullmäktige Södra Småland: 2011 – 2014
 • Ledamot i kulturberedningen i Regionförbundet Södra Småland: 2011 – 2014
 • Ledamot i klimatkommissionen i Regionförbundet Södra Småland: 2011 – 2014
 • Ordförande i styrelsen för Växjökonferensen: 2011 – 2014
 • Suppleant i Wexnet AB: 2013 – 2014
 • Ansvarig för integrationsberedningen under kommunstyrelsen: 2013 – 2014
 • Styrelseledamot i ID (Institutet för lokal och regional demokrati): 2010 – 2014
 • Ordförande i Mötesplats Campus: 2011 – 2013
 • Gruppledare för KD Växjö: 2007 – 2010
 • Kommunstyrelseledamot: 2008 – 2010
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2008 – 2010
 • Ersättare i kommunstyrelsens organisation och personal utskott: 2007 – 2010
 • Styrelseledamot Växjö kommunföretag AB: 2008 – 2010
 • Fullmäktigeledamot: 2006 – 2010
 • Ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd: 2007 – 2010
 • Ersättare i Värends Räddningstjänstförbund: 2007 – 2010
 • Ansvarig för Mångfaldens år 2010
 • Rapportör för demokratifrågor i kommunstyrelsen: 2009 – 2010
 • Representant för kommunen i styrgruppen för projektet ”Designregion Småland”
 • Ersättare i gymnasienämnden: 2004 – 2006
 • Ersättare i socialnämnden: 2006

Organisatoriska uppdrag i Moderaterna

 • Ledamot i styrelsen för Moderaterna i Växjös Norra partiförening: 2015 –
 • Valledare Moderaterna Växjö: 2021 – 2022
 • Politisk sekreterare, Moderaterna i Region Kronoberg: 2019 – 2022
 • Politisk kommunikatör, Moderaterna Kronoberg: 2016 – 2018

Aktuella uppdrag inom föreningslivet

 • Ordförande i Kronobergarnas Musikkår 2023 –

Tidigare uppdrag inom föreningslivet

 • Ledamot i Kronobergarnas Musikkår 2020 – 2022
 • Ordförande Växjö Ravens Basketball 2019 – 2021
 • Tränare för Damlaget Div 3 SV damer 2014
 • Ordförande i Rottne IF 2013 – 2014
 • Vice ordförande i Rottne Tennisklubb: 2011 – 2014
 • Tränare för lag P-04 Rottne IF 2012 – 2014
 • Ledamot i Rottne samhällsförening 2012 – 2013
 • Revisor i Kulturförening Los Andes Sydamerika: 2011 – 2013
 • Revisor i Atrium: 2011
 • Ersättare i Öppna kanalen i Växjö: 2010 – 2011
 • Revisor i AFS Kronoberg: 2008 – 2009
 • Ordförande i Rädda barnen i Växjö: 2006- 2007
 • Ordförande i Växjö FN-förening: 2004 – 2006