Bra människor & bra politiker

Så är det hos oss i Alliansen! Idag hade vi julavslutning samtidigt som det var ett sätt att avsluta en mandatperiod som har varit väldigt intensiv.

Beslut om det nya sjukhuset, pandemin, nära vården är några av de olika frågor som vi har hanterat. Vi är en stark Allians och vi är redo för att fortsätta nästa mandatperiod tillsammans!

I första bilden ser ni regionstyrelsens ordförande och vice ordförande, Mikael Johansson och Anna Zelvin. I den andra bilden ser ni också Maria Grans och Elizabeth Peltola. Samarbete, ödmjukhet och glädje kommer att prägla vårt arbete, vi kommer att ge allt för Kronobergarnas bästa!

För min del handlar det om att fortsätta att leda arbetet i den regionala utvecklingsnämnden, som ordförande. Alliansen där kommer att få ett starkt lag. Men om det återkommer jag!