De regionala flygplatserna behövs för vår regionala utveckling

I sommar har ett historiskt rekord slagits på Smaland Airport, beläggningsgraden på flygen som lämnat och landat på flygplatsen har aldrig tidigare varit så hög. För ett län som Kronoberg är betydelsen av en regional flygplats enorm, både när det gäller attraktivitet men framför allt när det gäller samhällsskydd och ekonomi. De regionala flygplatserna ifrågasätts från flera håll. De vanligaste argumenten grundar sig i miljöhänsyn där flygets klimatpåverkan är det främsta argumentet, men även buller och alternativ användning av flygplatsernas mark framkommer. Det andra argumentet är främst ekonomiskt där det ifrågasätts att skattebetalarna ska subventionera flyget.

En klar fördel med regionala flygplatser är samhällsskyddet. Ambulansflyget är en växande verksamhet och vartefter fler områden utpekas som nationellt högspecialiserad vård, ökar också avståndet till dessa sjukhus eftersom den vården bedrivs på högst fem platser i landet. Det finns också behov av att kunna flyga till och från utländska sjukhus. Likaså utgör brandflyget en viktig samhällsfunktion. I tider med klimatförändringar ökar risken för skogs- och gräsbränder, och då ökar också behovet att ha ett fungerande brandflyg som kan utgå från den regionala flygplatsen. Även försvaret behöver våra regionala flygplatser för trupp och materieltransporter. Dessa funktioner ses som viktiga statliga funktioner och därför har staten pekat ut ett antal flygplatser som beredskapsflygplatser.

Kronoberg är en region med hög tillväxt, här finns landets högsta inpendling och det största exportvärdet i landet. För företagen i regionen är flygplatsen betydelsefull då den tillför möjligheten till tjänsteresor såväl inrikes som utrikes. Även om många möten kan genomföras digitalt kommer fysiska resor vara nödvändiga för att träffa kunder, leverantörer, kollegor mm. Att kunna resa från eller till en regional flygplats sparar mycket tid för den som reser. Många gånger är det en förutsättning för att resan ska hinnas med över huvud taget.

Tillgången till en regional flygplats bidrar också till regional attraktivitet, vilket är viktigt för möjligheten att attrahera och rekrytera kompetent arbetskraft. Människor som kan tänka sig att flytta till en ort för jobbet vill också kunna resa därifrån på ett smidigt sätt. Här är charterflyg, lågprisflyg och inrikes reguljärflyg lika viktiga. Även besöksnäringen gynnas av de regionala flygplatserna som lockar både turister och affärsresenärer. Många hotellnätter genereras av resenärer som kommer med flyget och det genererar i sin tur sysselsättning i en bransch som är viktig för vår region.

Det går aldrig att undgå miljöargumenten i diskussionen om flygets vara eller icke vara. Men Småland Airport arbetar strategiskt och målmedvetet för att bidra till ett grönare flyg, och såväl solpanelspark på flygplatsen som forskning och utveckling av alternativa flygbränslen, är innovativa grepp där regionala aktörer verkligen tagit ledartröjan!

När det gäller finansieringen måste flyget ses som en del av infrastrukturen. Ingen begär att en väg eller järnvägsinvestering ska bära sina kostnader direkt. Det samma borde gälla flyget. Den större samhällsnyttan borde vara det som fäller avgörandet om investeringen är lönsam eller inte.

Vi är bekymrade över att det finns politiska partier som vill minska på medlen som vi som gemensamma ägare tillför flygplatsen. En regional flygplats är så otroligt viktig för den regionala utvecklingen och den större samhällsnyttan, då behövs politiska beslut som tryggar framtiden för flygplatserna i Sverige.

Rene Jaramillo (M, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg

Roland Gustbee (M), ordförande Växjö Småland Airport AB