En budget som motarbetar tillväxt

Idag presenterade den rödgröna regeringen budget 2016… media har rapporterat om detta under förmiddagen och olika rubriker har försökt beskriva budgetpropositionen på något sätt.

Vi kan ha olika åsikter om vilka politiska idéer som ska prägla vårt samhälle men när man analyserar budgetpropositionen 2016 kan alla, tror jag, konstatera att:

1.- Förändringarna i RUT och ROT kommer att försämra för många i vårt samhälle. Och det handlar inte bara om den ekonomiska biten, utan även när det gäller att försöka ta hand om de olika livspussel som alla vanliga människor har i sina liv!

2.- Höjd bensinskatt…Är det någon som tror att detta ska ha någon positiv effekt för familjers ekonomi, eller för landsbygden?

3.- Inkomsttagare kommer att betala notan… De kommer att få minus i plånboken!

4.- Socialdemokraternas politik visas på riktigt… Man visar klart och tydligt hur de ska ta pengar från inkomsttagare men ingenting sägs om hur vi ska skapa nya jobb, hur vi utvecklar arbetsmarknaden… Helt enkelt ingenting sägs om hur vi ska jobba med de utmaningar som finns i vårt samhälle!

5.- Äldre som jobbar efter 65 år… ja, de får det sämre! De vill jobba, det måste enligt socialdemokraterna bestraffas med höjda skatter!

6.- under förmiddagens presentationsdag diskuterades om det var 80 procent eller 60 procent av hushållen som har förlorat med regeringens politik… Ok, 80 eller 60, kan vi simplifiera detta genom att säga att majoriteten av svenskarna har förlorat? Det är sanningen!

Som vanligt måste jag lyfta fram att två viktiga faktorer för att förbättra ett lands ekonomi är genom att förstärka arbetsmarknaden och ge förutsättningar till näringslivet för att utvecklas… Så kan vi börja prata om tillväxt!