En fin förmiddag med vänner i Ljungby

Kampanj med EU-valet i fokus. Jag körde från Halmstad för att vara med och ta del av den glädje som finns hos Moderaterna i Ljungby. Det bästa med att vara regionpolitiker är att jag känner mig hemma överallt i vårt fina län!

Glada moderater delade ut broschyrer och pratade med förbipasserande. Måste erkännas att viljan att prata EU-politik inte är så stor.

Men… Vi behöver en stark politik i Europa, och Moderaterna har den politik som behövs. Det är dags att öka tillväxten i EU!

1. Rensa upp i djungeln av EU-regler

En svensk företagare måste i dag navigera genom cirka 1 200 lagar, 2 200 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd. En stor del kommer från EU-lagstiftning. Det är hög tid att rensa upp i djungeln av regler som kommit från Bryssel på senare år och utvärdera hur EU-lagstiftningen påverkar konkurrenskraften.

2. Fler frihandelsavtal och färre handelshinder

EU behöver gå i mål med pågående frihandelsförhandlingar för att ge en injektion till Europas ekonomier.

Dessutom behöver avtal som river ner onödiga handelshinder med viktiga parter förhandlas fram.

3. Fördjupa och värna den inre marknaden

Idag är yrken som vinkännare och florist reglerade i EU. Utgångspunkten borde vara att yrken inte borde få regleras om det inte finns ett genuint allmänintresse, till exempel inom sjukvård. Reglering av tjänster måste bli undantag, i stället för huvudregel.

4. Välkomna AI och digitaliseringen

Den som vinner kampen om den digitala tekniken kommer bli den som lyckas i framtiden. EU har de senaste åren halkat efter i den globala konkurrensen och blivit omsprunget i tech-racet.

Moderaterna kommer arbeta för att EU måste ändra inställning till AI, från riskorienterat till möjlighetsbaserat.