En lögn är alltid en lögn

Artikeln är publicerad i Smålandsposten 5/2-2016

Vissa tror att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning. I Socialdemokraternas retorik kring vad de kallar pensionärsskatten har lögnen upprepats så många gånger att det nu börjar bli tröttsamt. Därför vill vi bemöta Thomas Eneroths (S) inlägg i Smålandsposten den 28/1 med korrekt fakta.

Den första lögnen kommer redan i inledningen, ”För åtta år sedan blev Sverige världsunikt genom att beskatta pension högre än lön”, skriver Eneroth. Enligt bloggen Ekonomistas, som drivs av sju politiskt obundna forskare i nationalekonomi, visar OECD:s studie ”Pensions at a glance” att pensionärer betalar högre inkomstskatt än löntagare i en majoritet av de undersökta länderna, exempelvis Finland, Japan och Tyskland.

Lögn nummer två handlar om begreppet pensionärsskatt. Sverige har aldrig haft en pensionärsskatt. Om ni inte tror oss kan ni ta en titt på Pensionsmyndighetens hemsida, där 13 myter om pensionen förklaras: Myt 12 ”Vi har pensionärsskatt i Sverige”
Det stämmer inte. Men eftersom (Allians)regeringen infört jobbskatteavdrag för de som arbetar så är skatten på pensioner högre än skatten på arbetsinkomster. Skatten på pensioner har däremot inte höjts. Även pensionärer som arbetar får del av jobbskatteavdraget, det är till och med högre från det år då man fyller 66 år.

Statliga Pensionsmyndigheten, som administrerar det svenska pensionssystemet, slår alltså hål på den lögn Eneroth gärna och ofta upprepar. Faktum är att en löntagare snarare dubbelbeskattas, eftersom arbetsgivaren betalar in arbetsgivaravgifter som omfattar både avgifter och skatter. Den lön som löntagaren får är alltså redan beskattad, innan hen själv betalar skatt. Innan Alliansen införde jobbskatteavdragen beskattades lön långt mycket mer än pension, men efter avdraget bara något högre, om arbetsgivaravgifterna räknas in. Det är alltså inte så enkelt som Eneroth och andra tror, att det går att jämföra kolumnerna i skattetabellen med varandra. De visar inte hela bilden bakom siffrorna.

Den tredje lögnen kommer redan i första stycket, ”pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan”, skriver Eneroth. Men i själva verket är det svenska pensionssystemet ett fördelningssystem, vilket enligt Pensionsmyndigheten ”betyder att de inbetalda avgifterna används till samma års pensionsutbetalningar. Med andra ord omfördelas inkomsterna från den yrkesverksamma till den pensionerade generationen.” Bara Premiepensionen kan kallas uppskjuten lön, eftersom det är den del som faktiskt går in på ett eget konto och där vi själva kan välja hur den ska förvaltas. En del som för övrigt Löfven vill avskaffa ur pensionssystemet.

Årets skattesänkning för pensionärer är inte något nytt. Den förra Alliansregeringen sänkte skatten för pensionärer i fem steg. Men det har Eneroth valt att glömma bort. Vi vill gärna diskutera politik och värderingar. Men låt oss göra det med korrekta fakta i grunden. Då vilseleder vi inte medborgarna och diskussionen blir på rätt nivå!

Rene Jaramillo (M)
Björn Svensson (M)