Fler aktörer kan hjälpa oss att minska köerna till vården

För närvarande råder det långa kötider till röntgen i Kronobergs län. Av olika anledningar har vi byggt upp en vårdskuld som gör att många patienter dessvärre får vänta länge för att få en tid till exempelvis MR-undersökning.

Att i vissa fall behöva vänta i mer än 40 veckor bara på att få en undersökning är förödande för den som är drabbad, och det kan resultera i att hela vårdkedjan kan försenas på grund av långa väntetider. Eftersom röntgen dessutom är undantagen från vårdgarantin är möjligheterna inte stora för den drabbade att söka vård i andra regioner med kortare väntetider. De långa kötiderna drabbar inte bara patienterna, utan även vår personal som får en ansträngd arbetsbelastning.

Vi har jobbat hårt för att minska köerna i regionen på ett bra sätt, men vi behöver hitta nya vägar för att minska kötider och öka tillgängligheten till röntgen, eller bild- och funktionsmedicin som det heter i regionen.

I Kronoberg kan hälso- och sjukvård drivas av Region Kronoberg eller privata vårdgivare som har avtal med regionen. Det finns däremot inga privata aktörer som erbjuder tjänster inom bild- och funktionsmedicin i vår region. Ett ökat utbud av aktörer skulle hjälpa till att minska de långa kötider som finns i regionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför på sitt sammanträde i november beslutat, efter en skrivelse som jag lämnade in till nämnden, att regionen ska utreda möjligheten att öppna upp för privata aktörer inom bild- och funktionsmedicin.

Det viktiga i sammanhanget är inte vilken huvudman som bedriver vården, utan att det är patientens bästa som ska stå i fokus. Vi moderater är övertygade om att fler aktörer kan hjälpas åt för att minska de köer som av olika anledningar har uppstått, så att patienter slipper vänta så länge på röntgen. Samtidigt som det skulle underlätta arbetsmiljön för vår personal som sliter hårt för att komma till rätta med den uppkomna situationen.

Jag hoppas verkligen att nya aktörer kan etablera sig och hjälpa till med det målet, inte bara som en akut insats i en tuff situation, utan som en långsiktigt hållbar lösning där flera aktörer erbjuder vård i vår region.

René Jaramillo (M)