För ett starkare Kronoberg

Idag var det dags för sammanträde med Regionfullmäktige. Som ledamot i regionens högst beslutande organ är det en högtidsstund för mig. Jag trivs i talarstolen och jag trivs med den politiska debatten som förs, där alla partier bidrar i en konstruktiv anda.

Idag var det framförallt två ämnen där jag var engagerad i talarstolen; dels när vi diskuterade den nya taxan i Länstrafiken och dels när den regionala utvecklingsnämnden redovisade sina insatser som genomfördes 2022.

Jag blir alltid stolt när jag berättar om allt det som görs inom ramen för den regionala utvecklingen. Vi är en region med enorm bredd, med stark tillväxt och som präglas av god samverkan mellan alla de aktörer som påverkar den regionala utvecklingen; det offentliga, kommunerna, näringslivet och civilsamhället. Självklart har även vi utmaningar som påverkar oss, men vi arbetar hårt för att hitta synergier och dra nytta av varandras resurser. För ett starkare Kronoberg.

I tider av ekonomiska utmaningar måste vi också prioritera och våga fatta beslut som kanske inte alltid blir populära. Men jag tror att människor förstår att i tider då allt blir dyrare måste alla bidra. Min kollega Tilda Ragnarsson (1:a vice ordförande i Trafiknämnden) sa det så klokt i sitt inlägg, i en verksamhet som till stor del är subventionerad av skattemedel, oavsett att de som betalar skatten nyttjar kollektivtrafiken, så tror vi att det är de som reser med Länstrafiken som måste betala en del av de kostnadsökningar som finns genom biljettpriset.

En bra diskussion blev det i alla fall och vi kan alla vara nöjda med våra insatser.