Hur samverkar det offentliga med näringslivet egentligen?

En rubrik i SVT Jönköping fick mig att reagera; ”Vill locka ukrainare från Jönköping till Norrland.”

Nu konkurrerar olika regioner även om ukrainsk arbetskraft. I inslaget blir det tydligt att näringslivet och deras behov av arbetskraft är centrala i arbetet att rekrytera nya invånare till regionen, och det fick mig att fundera på hur vi samverkar med näringslivet i dessa frågor.

Offentlig sektor arbetar strategiskt och målmedvetet på många sätt när det gäller kompetensförsörjning och Region Kronoberg har ett starkt engagemang i frågan. I länet finns sedan länge ett samverkansforum som samlar kommuner och myndigheter under namnet Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg. Ett bra forum som kan bli ännu bättre om även näringslivet tog plats vid bordet!

Det offentliga kan göra mycket för att förbereda människor för en anställning, med språk, utbildning och kompetensutveckling med mera. Men vi kan inte göra allt. Vi behöver samverka med de som har arbetsplatserna och som behöver personal!

Av den anledningen har jag lämnat in en skrivelse till Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg för att driva frågan om att utöka samverkan med näringslivet i dessa frågor, inte bara i form av dialog, utan i faktisk, strategisk samverkan.