Jobbar vi med oberoende granskning?

Idag hölls regionfullmäktige i Kronoberg. Mikael Johansson som är regionstyrelsens ordförande är dessvärre sjuk och i hans frånvaro fick jag inta talarstolen och svara på frågor i allmänhetens frågestund.

Lennart Burde som är en av flera personer som engagerat sig i sjukhusfrågan ställde frågan om det inte är läge nu att dra i handbromsen med det nya sjukhusbygget och hämta in information av en oberoende granskning.

Det här frågan är viktig och därför gjorde jag ett försök att redovisa svaret med flera olika perspektiv:

Vi sitter inte stilla och bara väntar på att sätta igång arbetet. Vi följer den ekonomiska utvecklingen noga, Region Kronoberg är inte bara ett projekt, vi är en helhet där olika verksamheter finns och där olika projekt drivs eller är på gång. Därför följer vi ständigt den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

När det gäller ekonomin i projektet Räppe använder vi oss av SKR:s modell/verktyg där vi följer ekonomin, där olika faktorer som påverkar ekonomins utveckling följs. SKR är oberoende av Region Kronoberg, och de använder sig av de bästa konsulterna, men följer inte bara de svenska prognoserna, utan de följer också ekonomiska signaler och prognoser som kommer från EU. Vi använder oss också av riksbankens prognoser när det gäller ränteläget.

Allt detta som jag berättar går in i den modell/verktyg som vi använder, alla faktorer uppdateras en gång per kvartal. Vi lever i verkligheten och har kapaciteten att analysera den möjliga framtiden med hjälp av andra aktörer. Andra legitima aktörer som är oberoende av Region Kronoberg.

Men den stora utmaningen som vi har framför oss är närmare Kronobergare, den nära vården. Där har vi en resa att göra där digitalisering, användning av vårt humankapital på bästa sätt är avgörande, nya former i vårt arbetssätt. Där har vi en viktig och otroligt stor resa framför oss. Där har vi den mest osäkra faktorn.

Vi har också gett organisationen uppdraget att gå igenom hela vår portfölj med investeringar i Region Kronoberg.  Det här handlar inte bara om ett projekt. Det här handlar om hur vi på bästa möjliga sätt bygger Kronobergarnas sjukvård inför framtiden, men också hur vi bygger en stark region som har kapaciteten att leverera inom sjukvård, men också i andra områden som är viktiga för regionen: – Infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och alla regionala utvecklingsfrågor som har en betydelse för vår region, för Kronobergarna… För vår framtid!

På ledamöternas frågestund fick jag också frågan i egenskap av ordförande i den regionala utvecklingsnämnden om väg 941 och status på det projektet. Det kan tyckas ologiskt, men frågor som rör infrastruktur ligger inte under mitt ansvar, vi har en specifik beredning för infrastruktur och frågan bör ställas dit. Jag kunde svara att Trafikverket planerar byggstart 2026, men detaljer i ärendet kan jag inte svara på. 

Region Kronoberg jobbar med en enorm bredd av viktiga frågor som berör invånarnas vardag i vår region. Det är en ära att få företräda folket och att verka i demokratins tjänst, där regionfullmäktige är det viktigaste verktyget.