När tyckandet är större än fakta!

Inom politiken finns det många politiker som ser sig själva som duktiga pga att de har så många åsikter om olika ämnen… Men frågan är om det är bra att ha en massa åsikter, eller att tycka till om allt.

Igår presenterade Ola Palmgren (S) via SMP.se ett förslag till Tekniska nämnden angående att han vill ha ett regnbågsfärgat övergångsställe utanför Resecentrum. Det låter som ett trevligt förslag… Men låt mig analysera denna nyhet lite extra!

I Olas förslag kan vi tydligt se att ”han tycker att” vi borde göra som i Kalmar, ”Han tyckte att” det borde vi också göra i Växjö! Och så började han bygga upp sin argumentation angående varför ”han tycker så”:

Argumentationen från Ola Palmgren (S) ser ut så här:

1- Det är vackert och glatt att måla om övergångsställen

2- det kan sända en tydlig signal att frågor om öppenhet, mångfald och människors lika värde är prioriterade i Växjö och inte bara en gång om året som det är idag… Han pekar på Pridefestivalen.

Efter argumentationen går Ola Palmgren (S) in i verkställande fasen och börjar berätta hur övergångställen skulle se ut med de olika färgerna!

Att människor och politiker har olika åsikter och att de är duktiga för att tycka till är inte ett problem i sig… Men när en politiker vill gå in och börja förändra saker och ting i vårt samhälle, i ett speciellt område som detta som handlar mycket om lagar, trygghet, säkerhet och att ta hänsyn till olika grupper som påverkas oerhört mycket, då är det viktigt att politiker blir mer seriösa!

Vi måste kräva att politiker ska ha kapaciteten att använda fakta för att bygga upp sina förslag och inte bara bygga upp dessa med tyckande eller åsikter… Fakta måste vara med!

Ola Palmgren (S) glömde att se hur det egentligen står i lagen angående hur övergångsställen måste vara utformade, han glömde också kolla hur Växjö kommun jobbar med trafiksäkerheten och övergångsställen. Han glömde också berätta hur har han resonerat angående personer med funktionsnedsättningar som skulle påverkas direkt och oerhört mycket av denna ”Roliga idé”… Nä, politiken är inte så enkelt som en tror! Politiken handlar om ansvar, inte bara när en sitter i majoriteten, utan också när en sitter i opposition!

Jag anser att hålla sig till fakta är en miniminivå som vi borde kräva av politiker… Märkligt nog visade journalistiken i artikeln inte denna ambitionsnivå!

Jag kommer att säga nej till förslaget på grund av den fakta som finns i ämnet! Det kommer säkert ett bra uppbyggt underlag på vårt möte med Tekniska nämnden som ska visa att denna trevliga ide inte är så bra som Ola Palmgren (S) tror!