Naturgräs blir kvar på Arenan

Jag ser på nyheterna och hittar rubriken ”Öster behåller naturgräset”. Där beskrivs att Östers IF kommer att fortsätta med naturgräs som underlag på Myresjöhus Arena. Självklart är det många som kan ha olika synpunkter, men Östers IF är en förening som är självständig för att fatta sina egna beslut. Jag, precis som Bo Frank, har svårt att förstå hur de kan vilja satsa på det fortfarande, men de har säkert en plan för det! Det gäller bara att respektera deras beslut och det som gäller är att fokusera på de krav som Växjö kommun ställde till föreningen för att hålla ekonomin samt att bevisa att det inte var ett felaktigt beslut kommunen tog om att satsa ännu mer bidrag. Även om jag inte gillade att de skulle få pengar för att fixa underskottet för den kommersiella delen, restaurangen!

Kom ihåg kraven:

1.- Växjö DFF ska få möjlighet att använda Myresjöhus Arena och Öster ska presentera ett avtal mellan föreningarna tidigt 2015.

2.- Öster ska redovisa hur de tänker återställa den ekonomiska balansen i föreningen.

3.- Föreningens verksamhetsplan ska redovisas för kommunen under våren 2015.

4.- Öster ska fortlöpande informera ekonomikontoret om läget i förening och bolag. År 2015 ska man lämna in månadsbokslut till kommunens ekonomikontor.