På väg mot ett nytt Kronoberg 2035!

Idag har jag varit i Tingsryd för att kicka igång arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Kronoberg 2025-2035.

Det är en strategi som ska tas fram för Kronoberg tillsammans med berörda aktörer, så som kommuner, akademi, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle. För att mejsla fram en gemensam målbild för Kronoberg samlas vi på olika platser i regionen och workshopar tillsammans.
Vi gör det här för att utvecklas tillsammans, lösa svåra samhällsutmaningar och bli den bästa platsen för våra invånare att bo och verka i.

Idag hölls den första workshopen i Tingsryd. Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden var det min uppgift att hälsa välkomna och kicka igång diskussionerna. Jörgen Kennedy (M), kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd och Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande i Älmhult var medarrangörer för dagen.


Spännande dialoger, intressanta frågeställningar och god stämning kännetecknade dagen.

Nu fortsätter vår turné runt om i Kronoberg med fler workshopar. När allt är över har vi ett gott underlag för en ny regional utvecklingsstrategi för Kronoberg 2025-2035.

Ett riktigt roligt uppdrag!