Småland och Öarnas program för ERUF 2021–2027 godkänt

Den 30 november godkände EU-kommissionen Småland och Öarnas program för ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). ERUF-programmet är ett av regionernas starkaste finansiella verktyg för att främja den regionala utvecklingen. Den nya programbudgeten är på 558 miljoner kronor.

I programområdet Småland och Öarna ingår Kronoberg, Gotland, Jönköpings och Kalmar län. Det är regionerna i respektive län som gemensamt har arbetat fram det nya programmet. 

  • Vi har nu goda förutsättningar att jobba ännu mer fokuserat med tre av våra viktigaste områden i den regionala utvecklingen: innovation, ett näringsliv som står starkt i konkurrensen och den gröna omställningen. De ekonomiska muskler som ERUF-programmet tillför ska göra skillnad i det arbete som utförs av olika aktörer i regionen, kommenterar René Jaramillo, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

I den nya perioden kan projekt få finansiellt stöd med upp till 40 % för att stärka det regionala näringslivets konkurrens- och innovationskraft och främja den gröna omställningen. Enligt det nya programmet ska projekten ha aktiviteter för att stärka näringslivet inom följande områden:

  • Tillämpad forskning & innovation
  • Digitalisering
  • Ökad konkurrenskraft i näringslivet
  • Kompetensförsörjning
  • Miljö & Klimat

Sökande aktörer kan vara olika typer av organisationer, som känner målgruppen väl och kan arbeta långsiktigt för ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv i regionen.

Aktuella utlysningar

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet och har flera utlysningar som väntas öppna 2023. Har du en projektidé? Kontakta din region för att stämma av relevansen och få hjälp med hur du kan utveckla ett projekt.  

Om Småland och öarna på Tillväxtverkets hemsida, öppnas i nytt fönster