Sms:et i centrum…

Mycket diskussion kring sms. Här några reflexioner från mig.

• Sms:et är det inte det vassaste verktyget för att bekämpa covid-19, nej… Men bättre att vi passar på och lyfter fram vikten av att alla ska tänka en gång till om hur jag som medborgare kan hjälpa till i denna tuffa stunden. Oavsett vad vi tycker om själva sms:et så är det är många i samhället som inte beter sig som att vi lever i en pandemi.

• varför bifogad inte länken till informationen? Antar att man vill inte riskera att kriminella passar på och gör sina bedrägerier. Tyvärr vet vi att det kan hända!

• varför alla inte har fått sms samtidigt. Jag antar att det är pga av hur verkligheten ser ut, oavsett hur mycket I-land vi tror vi är, tror inte att systemet skulle gå smärtfri… risker för överbelastning borde finnas.

• Jag är kritisk till hur Regeringen har hanterat olika frågor, men alla verktyg som används, oavsett om de är bra eller mindre bra, ska jag ta på allvar!!• Vi behöver alla skärpa till oss, det märks när vi inte kan stoppa den smittspridning som pågår. Det är allas vårt ansvar!

#covid19#corona#pandemi#sms#växjö