Studiebesök hos Wexiödisk

Idag var jag och Bo Frank på studiebesök hos Wexiödisk. Vilket fantastiskt företag som producerar hög kvalitet när det gäller diskmaskiner för storkök.

Bra dialog kring verksamheten där 140 av 190 medarbetare jobbar i produktionen som levererar 7000 produkter per år. När vi pratar om tid från order till leverans imponerar Wexiödisk med sina 5 veckor.

Deras vision ”Vi skall erbjuda marknadens mest innovativa, effektiva och resurssnåla diskprocesser” har de haft från början för 51 år sedan, när Wexiödisk grundades 1972 i Växjö.

En viktig fråga som diskuterades var kompetensförsörjning där kompetensbrist på svetsare, elektriker, ingenjörer och storkökstekniker lyftes fram.

Energifrågan i ett långsiktigt perspektiv har stor betydelse, inte bara utifrån deras perspektiv, utan med tanke på påverkan i hela kedjan, från underleverantörer, produktionen men också med tanke på konsumenterna.

Att jobba med att öka intresset för industri och teknik är viktigt. Därför är det bra att det finns ett starkt arbete i vår region när det gäller den delen, som exempel kan lyftas fram initiativet i Ljungby under ”Industrinatten”. I Region Kronoberg jobbar vi med Mot nya höjder som jobbar med kreativa utmaningar som gör det enkelt för lärare att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Tack till Magnus Titusson, VD på Wexiödisk, för ett riktigt bra besök och dialog!!