Vänsterpartiet i Växjö är historielösa och bidrar till desinformation

Den 11 september 2023 markerar 50-årsdagen sedan militärkuppen i Chile. En dag då en mörk tid i Chiles historia inleddes, en dag som markerade starten på en 17 år lång militärdiktatur ledd av diktatorn Augusto Pinochet. 17 år av förtryck, förföljelser och brott mot mänskliga rättigheter. En dag som är värd att uppmärksamma, för att det aldrig mer ska hända.

Vänsterpartiet i Växjö bjuder in till en aktivitet med anledning av detta, vilket naturligtvis är bra på många sätt och vis. Vad jag däremot reagerar kraftfullt mot är det som de skriver i inbjudan till aktiviteten: ”I oktober 2019 efter 30 år av korrupt demokrati vaknar det chilenska folket…” Det är här historielösheten hos Vänsterpartiet i Växjö visar sig. Chile kan beskrivas på många sätt, men ”korrupt demokrati” är inte ett av dem.

Sedan militärdiktaturen upphörde och demokratin återupprättades i Chile 1990 har landet stärkt de politiska och medborgerliga rättigheterna år efter år. Enligt utrikespolitiska institutet beskrivs Chile som de länder som rankas högst i Latinamerika i fråga om demokrati och rättsstatens principer. Business Sweden beskriver landet som att det kännetecknas av politisk stabilitet och god ekonomisk tillväxt. Det finns starka institutioner, ett stabilt demokratiskt system med fria och öppna val till kommun, region, kongress, senat och president.

Under 30 år av demokrati har landet haft regeringar som letts av högerpartier, socialdemokrater, kristdemokrater. Det finns ett flertal politiska partier och koalitioner som samarbetar med varandra i sann demokratisk anda. Menar Vänsterpartiet på allvar att exempelvis socialistiska Michelle Bachelets två perioder som president varit en korrupt demokrati?

2021 valdes vänsterkandidaten Gabriel Boric till president och han leder nu landet med stöd av bland annat det kommunistiska partiet. Trots att jag inte håller med Boric i hans politiska övertygelse är jag överens med honom i hans beskrivning av Chiles utveckling de senaste 30 åren; Chile är ett land som har förbättrats betydligt de senaste åren, sedan återinförandet av demokratin har vi minskat fattigdomen, förstärkt institutionerna, ökat andelen studerande, och vi har valt de multilaterala relationerna, bekräftade Boric i en intervju med BBC i juli 2023.

Även om klyftorna i samhället fortsatt är stora och det finns många utmaningar när det gäller ekonomin så är det ett faktum att den ekonomiska utvecklingen varit extremt stark i landet, helt utan jämförelse i regionen. Chile var det första landet i Latinamerika som tecknade ett bilateralt frihandelsavtal med USA. Det finns även frihandelsavtal med EU som nu efter 20 år ska omförhandlas. Chile är också medlem i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD. Ett tecken så gott som något på att det är ett land som respekteras och som har förtroende från omvärlden.

Vänsterpartiet i Växjö behöver läsa på om Chiles politiska historia och erkänna den positiva utveckling landet haft sedan demokratins återinförande 1990, och jag hoppas detta lyfts på ert möte under kvällen! Att kalla Chile för en korrupt demokrati är inget annat än en skam för Vänsterpartiet i Växjö och som visar på bristande omvärldskunskap och dåligt omdöme.

René Jaramillo