Vi jobbar för att behålla akuten i Ljungby

Jag går helhjärtat in i arbetet med att göra allt som vi kan för att behålla akuten i Ljungby. Jag köper inte utredningen rakt av. Jag är inte rädd för verkligheten, vi måste vara rädda för att inte göra allt i vår makt för att behålla akuten i Ljungby.

Det här är mitt budskap till Kronobergarna. I den linjen är vi helt överens i majoriteten.

Idag presenterades på regionstyrelsen en rapport som visar stora utmaningar när det gäller att bedriva både akut och planerad (elektiv) vård vid båda sjukhusen.

Moderaterna och Socialdemokraterna presenterade samtidigt ett flertal utredningsförslag för att uttömma alla möjligheter att bibehålla så hög tillgång till akutsjukvård som möjligt på Ljungby lasarett. Du kan läsa mer om detta här: https://bit.ly/3KjaK9f

För mig är det oerhört viktigt att vi håller en god och nära dialog med de kommuner som påverkas mest av ett beslut kring Ljungby lasarett, Magnus Gunnarsson (M) i Ljungby, Eva Ballovarre (S) i Älmhult och Bengt Germundsson (KD) i Markaryd.

Regionen är ansvarig för frågan, men samverkan är nödvändig för det gemensamma bästa, och därför är dialogen
med kommunerna så viktig.