Viktigt ord – Samverkan!

Idag var det sammanträde med regionfullmäktige. Många viktiga frågor skulle avhandlas, inte minst årsredovisningen för det gångna året. Vi kan konstatera att trots svåra utmaningar med pandemi, krig i Europa och ett ansträngt läge när det gäller kompetensförsörjning har vi ändå mycket att vara stolta över i Region Kronoberg.

I den regionala utvecklingen som jag ansvarar för har vi positiva resultat i ekonomin, vi har goda resultat när det gäller folkhögskolan och vi har planerat och förberett oss väl på ett möjligt negativt scenario för näringslivet i regionen. Även om det finns branscher som har det tufft och som har behövt varsla, är det många företag som går bra, och vars största utmaning är att de saknar människor att anställa med rätt kompetens.

Så viktigt då att vi jobbar aktivt med framtidens kompetensförsörjning genom yrkes-SM och andra insatser för att göra barn och unga uppmärksammade på vilka möjligheter som finns i deras framtida yrkesval.

Det finns ett ord som återkom flera gånger i mina inlägg i talarstolen idag: samverkan, samverkan, samverkan. Oavsett om det handlar om regional utveckling, barn och ungas psykiska hälsa eller kompetensförsörjning så klarar vi oss inte på egen hand. Vi måste hitta vägar för samverkan med andra aktörer, såväl näringslivet som civilsamhället och kommunerna i länet. Tillsammans utvecklar vi Kronoberg och löser de problem vi står inför. Det var mitt viktigaste budskap idag, precis som alltid.

Nu checkar jag ut och förbereder mig för några dagars ledighet med min familj i vårt älskade Halmstad. Önskar er alla en skön och vilsam påskhelg!