Vilket bra besök igår i Markaryds kommun

Vilket bra besök igår i Markaryds kommun!! En kommun som går framåt, med en anda av hoppfullhet, optimism och som vet precis vad de vill ha… Samhörigheten och trygghet där samarbetet mellan näringslivet, det civila samhället och det offentliga är som bäst.

Vi i presidiet i den regionala utvecklingsnämnden fortsatte med vår turné där vi träffar kommunstyrelsens presidier i länet. Markaryd presenterade igår otroliga planer på etableringar i kommunen som kommer att betyda så mycket, inte bara för Markaryd, utan för hela region Kronoberg. Det är inte bara NIBE som växer och satsar otroligt mycket i kommunen, utan också andra etableringar, till och med företag som kommer att flytta från andra kommuner utanför Kronoberg för att etablera sig i Markaryd. Starkt jobbat Markaryd. Nya industriområden kommer fram, Markaryd på frammarsch!!

Tillsammans hade vi en dialog angående Kronoberg 2035 och hur vi ser på den gemensamma bilden av vår region framöver, målbilden och kraftsamlingar!

Tack till Bengt Germundsson (KD) och till hela kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstepersoner som bidrog med sina tankar, reflektioner, kritik och förslag! Tillsammans kan vi nå framgång för Kronobergarnas bästa!!

Alltid roligt självklart också att träffa partivänner… Elin Svensson (M), första vice ordförande i Markaryd var med. Elin gör ett fantastiskt jobb!

I bilderna ser ni alla som deltog på mötet och också en bild tillsammans med Robert Olessen (S) utanför NIBE, som är en otrolig motor för tillväxt i regionen!