100 miljoner extra i årets budget satsar regeringen på folkhögskolorna

100 miljoner extra i årets budget satsar regeringen på folkhögskolorna. En viktig satsning för en betydelsefull och unik skolform där deltagarna kan utvecklas, på ett personligt plan men också för att hjälpa det kollektiva när det gäller samhällets behov av kompetensförsörjning.

Grimslövs folkhögskola är en fantastisk skola som ägs av Region Kronoberg. På skolan kan alla växa i gemenskap, genom upplevelser och med den stora möjligheten att ta ansvar över sin egen resa, genom att påverka sina studier! Som ordförande för Grimslöv är jag glad att dessa pengar kan hjälpa oss att stärka skolans verksamhet.

100 miljoner extra 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.