Ett starkt Ljungby kommun ger ett starkt Kronoberg!

Wow, vilken energi vi fick idag i Ljungby när vi träffade kommunstyrelsens arbetsutskott, med Magnus Gunnarsson i spetsen.

Vi samtalade om Kronoberg 2035 som en del av resan som jag gör som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden i vårt arbete med den regionala utvecklingsstrategin.

Infrastruktur, innovation, transport och den digitala utvecklingen var några av de olika ämnen som vi förde en dialog om.

Tack för en så trevlig förmiddag, där Kronobergs bästa stod i fokus! Ett starkt Ljungby kommun ger ett starkt Kronoberg!