EU diskuterades i Växjö

Tack Liberalerna för att jag kunde vara med på en bra kväll där EU-frågan diskuterades när Anna Maria Corazza Bildt besökte Växjö, som ny kandidat för Liberalerna inför EU valet.

Jag är ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, där jag har prioriterat EU frågan i mitt arbete, genom att vår egen organisation, Region Kronoberg, ska jobba mer strategiskt med frågan. EU har en otroligt stor betydelse för oss i vårt län.

En stor del av finansieringen för att jobba med den regionala utvecklingen kommer från EU genom de olika programfönster som finns, som till exempel ERUF och ESF.

Vi jobbar aktivt med att växla upp våra pengar. Vi får från skattebetalarna i Kronoberg 12 öre av varje intjänad 100-lapp. Därför har de ekonomiska medel som kommer från staten (en liten peng i det hela) och Europa en stor påverkan på vårt arbete. Innovation, digitalisering, skogen är några av de områden som har fått resurser därifrån. Detta är självklart möjligt tack vare det fina samarbete som finns mellan det offentliga, den privata sektorn, akademin och det civila samhället.

Anna Maria lyfte med ett stort hjärta exemplet från Ukraina och hur kriget påverkar Europa på olika nivåer.

En bra kväll som sagt, jag gillar verkligen att diskutera EU frågor. Vill du också göra det, bara säg till… jag är redo!