Två dagar med dialog, diskussion och idéer

Två dagar med dialog, diskussion och idéer om hur vi kan förstärka arbetet med den regionala utvecklingen.

Vi gick igenom hela vår verksamhet där vi hade en bra dialog kring vad det är som vi vill fokusera, prioritera och satsa på inför 2024, samtidigt som vi är tydliga med delarna som inte borde ta av vår energi. Vi måste plocka bort eller prioritera ner!

I vår verksamhet handlar många gånger frågorna inte om mer pengar, utan om hur vi får mer timmar att jobba med de viktiga delarna i vår verksamhet. Att vara effektiva med vårt humankapital är en central fråga!

Engagemanget var stort, från politiken och tjänstepersoner. Öppna och ärliga dialoger. Politiken bestämmer och visar vägen, men vi behöver en förvaltning som klart och tydligt vet vad politiken vill genomföra. 

Att jobba för att hitta ekonomiska resurser för att förstärka arbetet med kompetensförsörjningen, arbetet med att stärka näringslivet i vår region, innovation och hur vi jobbar med en robust samhälle när det gäller energi, livsmedel, vatten och digitaliseringen är centralt i vårt uppdrag.

Samverkan mellan det offentliga, det privata, akademin och det civila samhället är A och O!

Nämnden samlades på Grimslövs folkhögskola, på Ekhagen konferensanläggning. Vilken bra plats, vilken bra service! Jag tackar självklart alla medarbetarna på skolan som hjälpte oss att ha två fantastiska dagar och för rundvandringen på skolan… Och tack för matkassen som jag fick ta med mig, som jag kunde äta på tåget mot Stockholm på väg till nästa uppdrag, Politikerforum på klimat-och näringslivsdepartamentet.