150 000 till folkhälsoprojekt runt om i länet

Nu är det klart att åtta ideella föreningar och organisationer i länet får projektstöd för hälsofrämjande och/eller förebyggande insatser.

Det är många aktörer som bidrar till länets utveckling och det civila samhället är betydelsefulla i det arbetet. Det är därför viktigt att vi är med och stöttar ideella föreningar och organisationer som vänder sig till målgrupper som är särskilt viktiga för att nå målet om en jämlik hälsa.

Syftet med projektstödet är att stötta aktörer inom civilsamhället vars arbete bidrar till länets folkhälsoarbete och att uppfylla de regionala målen inom området.

Läs mer om nyheten och om vilka föreningar har fått stödet här: https://www.regionkronoberg.se/nyheter/150000-till-folkhalsoprojekt-runt-om-i-lanet/