450 av länets pedagoger får koll på AI och techjättarnas manipulation

Idag, den 31 oktober samlas 450 pedagoger, skolledare och beslutsfattare på Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet.

Vilka möjligheter och risker finns med artificiell intelligens i utbildningen? Hur manipulerar techjättarna barn och unga? Det är några av de föreläsningar som länets pedagoger möts av på Digitala kompetensdagen 2023.

Evenemanget är till för att ge dem chans att ta del av ny kunskap kring IT och skolutveckling, inom två olika spår; ”Förskolspåret” och ”Skolspåret”. Besökarna kommer också delta i olika fysiska workshops och det finns ett utställartorg.

Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden är jag glad att vi kan vara med och bidra på ett hörn. Digitala kompetensdagen är en viktig plattform för att ge inspiration och generera nya tankar om skolans digitalisering. Utvecklingen går mycket snabbt framåt på det här området och för vår region är det viktigt att hänga med. Det är en självklarhet för oss i den regionala utvecklingsnämnden att bidra till kompetensutveckling för de som är aktiva i skolfrågor.

Arrangörer för Digitala kompetensdagen är RUC IT, Kunskapsmiljön Digitala transformationer vid Linnéuniversitetet samt AV-Media Region Kronoberg.