42 km ny cykelväg i Kronoberg, men varför?

2018 pekade Region Kronoberg, kommunerna och Trafikverket ut 34 sträckor som var prioriterade att bygga cykelväg på. När vi nu presenterar cykelbokslutet konstaterar vi att 66 miljoner har investerats och resulterat i 42 km ny cykelväg i Kronoberg.

Att möjliggöra ett aktivt val att cykla ger så många olika positiva effekter, såväl för folkhälsan som för miljön, och jag är stolt och glad att vi kunnat bidra till detta i hela länet. Precis som bokslutet konstaterar har vi fortfarande en del kvar på våra prioriterade sträckor, men vi är på god väg.