Framtiden ställer krav

Idag är det budgetdebatt i Växjö kommunfullmäktige. Jag har varit uppe ett par gånger i talarstolen för att föra fram mina ståndpunkter.

I det första inlägget som berörde strategisk finanspolitisk inriktning ville jag betona hur vi ska kunna lösa framtidens utmaningar. Det gör vi bara när vi förstår att de pengar vi har att röra oss med kommer från invånarna. Det är deras pengar vi ska förvalta och använda på bästa sätt. Då måste vi jobba hårt med effektiviseringar och att kapa kostnader.

Framtiden ställer krav på att vi måste klara omställningen och jobba strategiskt med klimat, teknik, innovation och utbildning.

Man kan inte fixa framtiden med goda intentioner, att kapa kostnader är det som behövs om vi ska klara att möta framtiden för Växjöbornas bästa.

Jag fick därefter en replik från (C) där vi är överens om att vi vill samma sak, satsa på kvalitet snarare än att pumpa in pengar i verksamheten. Men vad jag verkligen inte förstår är att de valt att inte rösta på vår budget när vi nu tänker så lika. De väljer dessutom att inte lägga ett eget budgetförslag, och kommer inte heller att rösta för styrets budget. Helt oförklarligt och faktiskt brist på respekt för de som lagt sin röst på dem.

I diskussionen om ett växande näringsliv lyfte jag att vi nog måste våga vara självkritiska som kommun och erkänna att vi inte har lyckats när det gäller näringslivsklimatet i Växjö och kommunens förtroende i dessa frågor. Den enda vägen ut därifrån är genom en öppen dialog och samverkan. Vilket för övrigt är det som vi behöver jobba med ständigt!

Samverkan är nyckeln till många frågor.