Energiting 2023

Idag medverkade jag på Energikontor Syds arrangemang, Energiting i Hässleholm.

Sverige har under lång tid haft ett stabilt elsystem med hög driftsäkerhet, låg klimatpåverkan och låga elpriser. I vissa områden har brist på tillgänglig eleffekt de senaste åren hindrat nyetableringar och bromsat regional utveckling. Effektproblematiken består till stor del av att elproduktionen befinner sig långt bort från användarna.

Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden hade jag en stund för att berätta om vårt arbete, och jag medverkade också i ett panelsamtal med kollegor från andra regioner i Södra Sverige. I Region Kronoberg har vi ett långsiktigt mål, att vara en plusenergiregion.

Jag berättade bland annat om den energistrategi och en samverkansplattform som ska tas fram i länet. För att detta ska fungera måste samverkan ske som kan växla upp arbetet för att skapa resurser. Vi ska vara stolta över att vi har privilegiet att kunna påverka samhället framåt och måste ta denna utmaning på allvar. Vi kommer att fixa det här, var mitt budskap från scenen.

Mer om dagen kan du läsa på Energikontor Syds LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/energikontorsyd/

Tack till Energikontor Syd för en riktigt bra dag! Inspirerande dag som stärkte vårt arbete!