Samtal med ministern Andreas Carlson (KD)

I fredags hade jag och regionstyrelsens ordförande ett digitalt möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson. Frågor kring skog, träindustri och bostadsattraktiviteten när det gäller landsbygdsutveckling var en del av de frågor som jag lyfte fram i dialogen:

Att lyfta fram vår skog och träindustri är självklart för mig när det gäller betydelsen för vår region. Inte minst när EU:s bild av södra Sverige inte stämmer i alla lägen. Samtidigt är bostadsattraktiviteten på landsbygden viktig när vi pratar om användning av mark och regleringar bland annat. Viktiga frågor för våra kommuner.

Jag lyfte också återuppbyggnaden av Ukraina. Med all respekt för att kriget fortsätter, jobbar Ukraina med planeringen av återuppbyggnad av landet och där kan vår industri och våra företag spela en roll. Därför vill vi vara med i dialogen.

Tanken med den digitala träffen var att initiera en dialog och markera de frågor som vi kan och vill jobba med för att förstärka Kronoberg. Mycket viktigt att få denna tid med ministern och lyfta våra frågor på en nationell nivå.