Allas kan hjälpas åt

Mycket pratas det om vaccinet just nu. Politiken diskuterar vad som är bäst eller sämst, om man har en plan eller ej, när börjar vi, kan vi skynda oss eller inte? Oavsett, vaccinen kommer inte att lösa problemet på en gång, det kommer att ta tid.

Jag skulle inte ha något problem med att det införs någon typ av lockdown under jul och nyår! Dessa datum kan det vara de bästa för Corona att utvecklas och för en möjlig tredje våg. Den måste brytas!

Jag vill inte se att antalet döda fortsätter som det gör i Sverige!

Att staten kan hjälpa oss är viktigt, men det är aldrig så att den kan fixa våra liv och att allt ansvar ska läggas på staten. Vi måste se vårt eget ansvar och använda våra egna möjligheter att agera och förändra utvecklingen, och där måste alla hjälpas åt.