Ansgarius (nuvarande kommunhuset)

Inte hela huset. Idag kan man läsa i Smålandsposten angående beslutet som vi tog i Växjöbostäder angående Ansgarius (nuvarande kommunhuset) och där kan det låta som att vi ska omvandla hela huset till seniorboende, så är det inte.

Målbilden. Det som vi har fattat beslut om är själva målbilden, det vill säga ramarna som vi har för projektet. Vi ska bygga ca 60% hyresrätter och ca 40% andra upplåtelseformer. Vi ska bygga vanliga lägenheter. För alla målgrupper.

Seniorbostäder. Vi ska bygga för alla målgrupper, men vi har redan pekat ut i detta lägga att seniorbostäder är en viktig del i det hela och att vi ska satsa på det. Om det blir seniorlägenheter eller trygghetsboende är en fråga som kommer framöver, men redan nu kan vi avisera att seniorbostäder kommer att bli av i delar av fastigheten.

https://nxt.smp.se/vaxjo/bade-ung-och-gammal-ska-rymmas-i-kommunhuset