Attraktiv tätort och en levande landsbygd

2018 fortsätter Blågröna Växjö att tillsammans arbeta för att göra Europas grönaste kommun lite mer hållbar, lite grönare, liter mer attraktiv och mycket mer tillgänglig, skriver Blågröna Växjö.

Under 2018 utvecklar Europas grönaste kommun det offentliga rummet, mötesplatserna och stärker bandet mellan vår grönskande guldbygd och den urbana staden. Framtidsvisionen för centrumutveckling av Rottne och Lammhults station börjar ta form. Samtidigt anläggs en ny cykelväg längs med Löpanäsvägen och mellan Rottne och Rydet. Under parollen ”Växjö cyklar” arbetar vi för att hela kommunen ska välja det hållbara transportvalet i vardagen. Därför fortsätter vi med säkerhetshöjande infrastruktursatsningar längs våra cykelpendlarstråk och sopsaltning i Växjö tätort.

Landsbygden är central och ovärderlig, för en växande kommun som närmar sig 100 000 invånare. När vi värnar om öppenhet och mångfald handlar det även om att kunna erbjuda boende för olika tycke och smak. Från den centrala lägenheten på stationsområdet, till den genuina familjevillan på den småländska landsbygden. Helheten måste hänga ihop. Det är då vi skapar förutsättningarna för fortsatt hållbar utveckling.

Växjö är en nationell och internationell förebild i miljöarbetet och stark förespråkare i arbetet med Agenda 2030. Nästa år tar vi ytterligare ett steg mot en grönare kommun när vi påbörja en omfattande ombyggnation av Norremarks återvinningscentral. Samtidigt som vi ökar kapaciteten på Norremark, utökar vi verksamheten genom att skapa en återbruksby där entreprenörer får möjligheten att ta emot och återanvända uttjänta produkter och ge dem nytt liv.

Där till förbereder vi för uppstarten av ett regionalt renhållningsbolag. Det förbättrar möjligheten till bättre hållbara lösningar för hela Kronoberg. Växjö kommer tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhult att kraftsamla för att möta EU:s krav nya strängare, samtidigt som vi sänker vår miljöpåverkan. Växjö förbereder även för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. En medborgarvänlig utveckling av sophämtningen som gör det lätt att göra rätt för våra villaägare med flera.

Näringslivet har en avgörande roll för vår kommuns fortsatta expansion och framtidens välfärd. För att fortsätta vara en regional tillväxtmotor är det viktigt att vi verkställer de infrastruktursatsningar som Blågröna Växjö tydliggör i tekniska nämndens internbudget för nästa år. Genom en förändrad finansieringsmodell tillsammans med stadsmiljöavtalet möjliggörs större satsningar på beläggningsarbete och utveckling av körfält för kollektivtrafik. Det ger bättre förutsättningar för både näringsliv och pendlare, samtidigt som vi kan bibehålla våra höga ambitioner för parker, grönytor och fortsatt utveckling att förbättra vattenkvaliteten, samt tillgängliggöra stråken runt våra sjöar.

2018 fortsätter Blågröna Växjö att tillsammans arbeta för att göra Europas grönaste kommun, lite mer hållbar, lite grönare, liter mer attraktiv och mycket mer tillgänglig.

Sofia Stynsberg (M), Cheryl Jones Fur (MP), René Jaramillo (M), Claes Bromander (C), Jimmi Jonsson (L), Patrik Åkesson (KD)


Blågröna Växjös tekniska arbetsutskott