Motion: Rätt person på rätt plats

En rolig grej (och viktig) har inträffat. En polischef är på plats nu när Dan Eliasson var tvungen att avgå!

Jag skrev en motion till Moderaternas Kronobergs stämma 2017 om detta ämne, dvs vilka personer jag anser borde vara aktuella till en sådan position. Här nedan kan ni läsa min motion. Lite roligt är att jag fick gehör från Regeringen 😎😜🤣💪

Motion: Rätt person på rätt plats
Den 1 januari 2015 bildades Polismyndigheten efter att Riksdagen i december 2012 hade godkänt den dåvarande Alliansregeringens förslag på en ny organisation. Polismyndighetens högsta chef är Rikspolischefen, vilken utses av Regeringen. Historiskt sett har Rikspolischefen ofta, om än inte alltid, rekryterats utanför polisorganisationen, och i modern tid har en majoritet av Rikspolischeferna haft sin professionella bakgrund inom främst juridik.

Polismyndigheten har våldsmonopol och särskilda befogenheter som ställer högre krav än vad som gäller för de esta myndigheter. Polisarbetet handlar om den interna tryggheten inom landet, men även om att säkra landets gränser i den gränspolisiära verksamheten. Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas.

För att kunna leda en organisation med ett sådant viktigt och speciellt uppdrag är det av största vikt att den högsta ledningen har utbildning och lång erfarenhet av polisiärt arbete. En lång karriär som myndighetschef eller statstjänsteman borde inte vara tillräckliga meriter vid utnämningen av posten som Rikspolischef.

Polisen bör ledas av en polis, på samma sätt som det är självklart att Försvarsmakten leds av en person med gedigen erfarenhet från det militära.

Med bakgrund av ovanstående föreslår jag Förbundsstämman besluta

Att
Moderaterna ska verka för en reglering av Polisförordningen som förtydligar att Rikspo- lischefsämbetet måste innehas av person med utbildning till polisman samt arbetslivserfarenhet från myndigheten.

Rene Jaramillo