Bättre läge för Växjös studenter på bostadsmarknaden

I dagarna har Sveriges Förenade Studentkårer – SFS, släppt sin årliga granskning av bostadsmarknaden för studenter i landet. Vi konstaterar att Växjö klättrar på skalan och går från rött 2018 till gult i 2019 års rapport. Vi har därmed ett läge som innebär att studenter någon gång under höstterminen kan erbjudas ett boende med förstahandskontrakt som varar under hela studietiden.

Verkligheten är därmed inte så mörk som man ibland kan få intrycket av när det rapporteras om bostadssituationen i media.

I Växjöbostäders bestånd finns 2 137 studentboenden och det har byggts 248 nya studentbostäder förra året, vilket naturligtvis gett effekt i mätningen, vilket Matilda Strömberg, ordförande hos Sveriges förenade studentkårer, bekräftade i en intervju på fastighetstidningen.se. Men bostadsbyggandet är inte det enda svaret på situationen för studenter. Vi måste vara tydliga med att Linneuniversitetet är ett universitet som växer, där antalet studenter ökar för varje år. Den ökningen går inte att bygga bort. Växjöbostäder har byggt kvarteret Nya forskaren där bostäderna kan delas mellan flera hyresgäster i dubbletter eller tripletter. Ett sätt att testa nya lösningar för att utveckla utbudet på bostadsmarknaden för studenter.

En kritik som ofta framkommer är att hyrorna är höga för studenter med begränsad ekonomi. Men det är många saker man får ta hänsyn till i värderingen av en bostad. I Docenten erbjuder vi nybyggda lägenheter med god standard, precis vid universitetet, där det är gångavstånd till stormarknader, gym, restauranger, vårdcentral och tandläkare. Vacker natur, badsjöar och rekreation ligger runt knuten. Busshållplatsen precis utanför dörren tar dig enkelt till centrum med buss om du inte vill cykla. Allt detta har naturligtvis ett värde.

Enligt tidigare nämnda rapport från SFS så ansöker de flesta studenter inte om det bostadsbidrag de har rätt till. Endast 5 % av studenterna under 29 år ansökte om bostadsbidrag enligt rapporten. Trots att rätten till stöd finns väljer alltså många att inte ansöka om det, och de främsta anledningarna till det är att man inte vill riskera att bli återbetalningsskyldig, att man inte vet om att möjligheten finns och att det är för krångligt att söka.

Bostadsmarknaden är komplex och det finns många orsaker till att det ser ut som det gör och även om byggandet av bostäder inte är den enda lösningen kan vi vara glada för att Växjö utvecklas åt rätt håll och klättrar på SFS ranking. Mycket tack vare att Växjöbostäder och Växjö kommun tar sitt ansvar och gör vad vi kan för att bygga nytt och öka tillgången till bostäder för studenter. 

Rene Jaramillo (M), ordförande Växjöbostäder AB 

Catharina Winberg (M), ordförande Växjö kommunföretag AB