Bra dialog där frågor kring innovation, företag och infrastruktur tog plats

Ett aktivt och engagerat kommunstyrelsens presidium är det som jag bär med mig efter dagens mötet med presidium och kommunchef i Växjö kommun, där vi träffades för att diskutera den regionala utvecklingsstrategin.

Vi fortsätter med vår turné för att besöka länets olika kommuner för att lyssna på de synpunkter och idéer som finns i kommunerna när det gäller att kraftsamla kring de frågor vi behöver fokusera på i den regionala utvecklingsstrategin, med tanke på Kronoberg 2035.

Bra dialog där frågor kring innovation, företag och infrastruktur tog plats, och vi fick mycket bra input till arbetet. Vi tackar Malin Lauber (S), Maria Garmer (V), Pernilla Tornéus (M) och kommunchef Catharina Rydberg-Lilja för kloka och engagerade inspel.

Nästa stopp på turnén blir i Markaryd, vilket jag verkligen ser fram emot!

I bilden syns mina kollegor i regionen, Anna Johansson (C) och Robert Olesen (S) samt tf. Regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg Andreas Liljenrud som alla gör ett gott arbete, roligt att arbeta tillsammans!