Vi ska fasa ut hyrpersonalen

Den moderata gänget som var med idag på regionstyrelsen. en av fråga där vi fick information om handlade hur vi jobbar för att fasa ut hypersonalen och vara oberoende av hyrpersonal.

Viktigt att det finns ett stark kraft från personalen för att jobba mot målet att egen personal utgör 98% av Hälso- och sjukvårdens totala personalkostnader, dvs alla hyrsjuksköterskor ska inte bort. Ida Eriksson, ordförande i Hälso – och sjukvårdsnämnden har drivit frågan hårt och gör ett riktigt bra jobb.

Inte en enkel fråga men arbetet är igång och genom ödmjukhet och beslutsamhet kan vi komma till mål.

Vi Moderaterna i Region Kronoberg har ett klart mål i vårt arbete: För Kronobergarnas bästa!