Att lova runt men hålla tunt

Igår i kommunfullmäktige ställde jag en fråga till ordförande i VEAB angående ett uttalande i SMP.se… Är det sant eller inte, har ni fattat beslut om att ni lånar pengar för att kunna klara av att ha pengar till utdelning till ägaren?

Svaret var att de brukar låna pengar för att kunna leverera i verksamheten.

Majoriteten lånar pengar i VEAB för att klara utdelningen ur bolaget, 100 miljoner. De plockar samtidigt ut 80 miljoner från Vidingehem, de säger att de gör det tills ekonomin ger dem möjligheten att sluta med det… De själva har lagt i sin budget att de ska fortsätta med det!

När vi var i majoritet använde vi oss också av möjligheten att dela ut vinsten till ägarna, dvs Växjö kommun. Men då blev vi starkt ifrågasatta av den dåvarande oppositionen, som ofta lyfte hur dåligt detta var och hur hyresgäster drabbades av vad Socialdemokraterna kallade dubbelbeskattning.

Men nu är de själva i majoritet och då är läget helt annorlunda. Då fortsätter de med stora utdelningar ur bolagen, utdelningar som de dessutom måste låna pengar för att ha råd till!

De har heller inga ambitioner i närtid att ändra på vinstutdelningen, då deras budget för kommunen är beroende av dessa pengar.

Efter det förhöjda tonläget de hade i opposition blir hyckleriet tydligt när de nu får ta ansvar för att leda kommunen.