Gröna omställning i Kronoberg hotas av brist på kompetens

Alla vill ha en grön omställning – men vem ska göra den? Bristen på kompetens är stor. Det visar en ny rapport om Kronobergs kompetensbehov inom energiomställning och elektrifiering.

Rapporten har tagits fram av Region Kronoberg, Energikontor Syd och Unionen Småland. Kartläggningen bekräftar den nationella bilden: behovet av arbetskraft och kompetensutveckling inom energiomställning och elektrifiering är enorm.

–  Frågor runt kompetensförsörjning brukar oftast kopplas till företagens konkurrenskraft och regioners arbetsmarknad. Men nu ser vi tydligt att kompetensförsörjningsfrågan även kan påverka våra möjligheter att genomföra klimatomställningen. Behovet ställs på sin spets när omställningsarbetet accelererar, säger Rene Jaramillo (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, som nu tillsammans med relevanta regionala aktörer ska öka tempot i arbetet med utmaningarna och ännu mer lyfta attraktiviteten i utbildningar och bransch.


Enligt företagen i Kronoberg har behovet av arbetskraft med el- och energikompetens ökat kraftigt och i flera branscher samtidigt. Det skapar en låsningseffekt, dvs det blir omöjligt att flytta/låna arbetskraft/kompetens.

”Nu har vi växt 20% per år. Frågan är hur vi orkar växa. Marknaden kommer troligen att finnas men det är otroligt svårt att rekrytera.” (Regionalt tillverkningsbolag, maj 2023)

”Det är väldigt bråttom”

Branschföreningar och utbildningsanordnare säger att intresset för tekniska utbildningar ofta är alltför lågt. Ändå finns det ett stort behov av fler flexibla utbildningar på alla utbildningsnivåer och att lyfta attraktivitet och möjligheter i utbildningar och yrken.

”Vill poängtera att det är väldigt bråttom. Att bygga elnät tar 5-10 år. Omställningen av fordonsflottan med elektrifiering går snabbt. Det behövs fler laddstolpar. Folk som ska installera solceller. Det finns inte folk som kan göra jobbet. Det är ont om tid. Nu är utmaningen att vi behöver göra detta samtidigt.” (Elnätsbolag med upptagningsområde i bl.a. Kronobergs län, maj 2023).

Läs mer om rapporten här.