DAESH… Det är det som gäller!

Ja, det är många som ställer samma fråga nu för tiden… Hur ska en benämna terrorgrupen? DAESH eller IS? Har det ens någon betydelse? För Ivar Arpi (@ivarpi), ledarskribent på SvD är själva ordet inte viktigt… Jag håller inte med!

Om man ser till historien kan en vara säker på att denna grupp föddes som stödgrupp som var lojala med Osama Bin Laden, Al-Qaeda! Under åren har gruppen haft olika namn, och dessa namnbyten har att göra med olika situationer eller förändringar i själva gruppen.

För mig är det klart att vi måste kalla dem för DAESH… De gillar inte att vi kallar dem på det sättet, inte på grund av själva betydelsen av ordet, utan för dess konnotation! I arabiska när man uttalar ordet låter det väldigt negativt, och därför blir de irriterade!

Jag bryr mig inte vad de själva gillar eller inte gillar angående hur vi ska benämna dem, men det som är viktigt är att symboliken måste lyftas fram. Vi kan inte tala om den Islamiska Staten som de gärna vill, vi kan inte legitimera deras ståndpunkt och absolut inte göra så att vi genom namnet ger en politisk dimension till deras organisation… De är ingen stat! Det är viktigt att vi använder rätt ord!

De är mördare, terrorister och en grupp människor som visar total brist på respekt för medmänniskan, oavsett varifrån i världen den människan kommer!