Regionen i fritt fall

I gårdagens Smålandsposten kan vi läsa om det nattsvarta läget i Region Kronoberg, och hälso- och sjukvårdsnämnden som beräknas gå med 150 miljoner i underskott i år. Dessutom står 1000 människor i kö och väntar på operation.

Detta är helt orimliga siffror och jag förstår inte hur tyst det är kring detta. En enkel, inte alltför kritisk artikel är allt jag läser om detta. Jag undrar, var är de kritiska rösterna i facket? Var är personalen? Var är det politiska ledarskapet? Var är alla idéer? Det är ju fullkomligt oacceptabelt att vi i Sverige bara har accepterat att våra landsting går med minus, år efter år. Varje år heter lösningen höjda skatter. Och vi bara accepterar. Så enkelt det är för Socialdemokraterna att alltid stoppa ner handen i medborgarnas fickor och ta ut mer skatt så snart underskotten visar sig, hellre än att ta itu med problemen på allvar och se till att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. För ingen kan intala mig att alla landsting i landet och Kronoberg i synnerhet arbetar på bästa, mest effektiva sätt.

Jag ser framför allt tre åtgärder som behöver göras för att få ett bättre läge regionen:
• Ett nytt ledarskap. Charlotta Svanberg och Anna Fransson i all ära, jag har full respekt för dem som personer och politiker, Charlotta är för mig en väldigt fin person, men det framgår klart och tydligt efter detta första år vid makten att Socialdemokraterna och Vänstern inte behärskar uppdraget. Ingen vill samarbeta med Vänsterpartiet på riksnivå, jag förstår inte varför de ska vara med och leda regionen. Jag vill ha tillbaka Susanne Frank till ledningen, så att det blir ordning och reda igen.

• Öppna för fler privata aktörer. Det offentliga är inte alltid det bästa och mest effektiva. Många gånger kan den privata sektorn ge till och med bättre kvalitet till mindre kostnader. De privata har ett helt annat sätt att se på ekonomin, och jag är övertygad om att det skulle betyda mycket för regionens ekonomiska situation om vi fick in fler privata aktörer i verksamheten. Mitt motto är och kommer alltid att vara; så mycket privat sektor som möjligt, så mycket offentlig sektor som är nödvändigt. Men för detta måste de privata få rätt förutsättningar, vilket inte alltid har varit fallet när de har fått vara med i välfärden.

• Region Kronoberg måste bli en attraktiv arbetsgivare. Det är inte rimligt att vi tvingas hyra in dyr personal, ofta bara för att ingen söker de tjänster som finns lediga. Vi måste alla vara självkritiska och analysera varför det har blivit så här. Vi måste lägga krut på att se till att behålla befintlig och attrahera ny personal till regionen. Ett sätt att göra det är att se till att anställd personal arbetar med det som de är satta att arbeta med. Att läkare håller på med administration mer än de har kontakt med patienterna är inte rätt, och det finns landsting som effektfullt har arbetat med detta, vilket vi nogsamt bör följa upp och ta efter.

I slutet av artikeln i Smålandsposten kan vi läsa att Susanne Frank (M) vill ta frågan till regionstyrelsen, men att Charlotta Svanberg skulle se det som slutet för hälso- och sjukvårdsnämnden. Det för mig talar för att positioner är viktigare än att finna lösningen på riktigt. Detta handlar om våra gemensamma medel, det handlar om något så viktigt som vår sjukvård. Med underskott i denna storlek måste frågan upp på högsta nivå. Allt annat är oansvarigt!