Eldsjälar

Att vara eldsjäl innebär inte bara att lägga all sin tid i en förening. Även de som bara lägger ett par timmar då och då är minst lika viktiga för föreningslivet. Att koka kaffe eller stå i kiosken ibland är viktigt för att verksamheten ska gå runt.

Jag skulle vilja uppmärksamma alla som ställer upp i föreningslivet på ett eller annat sätt. Även de ”små” insatserna behöver lyftas fram. I Växjö Ravens är vi många som ställer upp på olika sätt i föreningen, vissa lägger många timmar i veckan, andra några gånger per säsong. Vi behöver alla som vill engagera sig för att våra barn och unga ska få en meningsfull fritid!

Jag har alltid varit engagerad i föreningslivet; FN-föreningen, Rädda Barnen, Rottne Tennis, etc. (Hela listan finns på Jaramillo.se) och många gånger pratar en om det som en har gjort, men lika viktig att berätta allt som jag har fått: jag har gått träffa massor av intressanta personer, nya kunskaper, lärde mig om Sverige och kunde träna min svenska, nya kompisar fick jag också och otroligt många roliga timmar. Listan kan göras lång!

Min önskan/rekommendation är att alla borde lägga några timmar då och då (eller mer) till föreningslivet… Den sociala sektorn är oerhört viktig för landet, men framförallt för enskilda individer!!

Ps. På bilden syns Alexandra, en vän från FN-föreningens styrelse och jag som ordförande. Bilden från den 24/10-05.