En mångfald av boendeformer är bra för Araby

Jag blev intervjuad i Växjöbladet:
”– En mångfald av boendeformer är bra för Araby. Det motverkar segregation och förstärker områdets attraktionskraft”

Att jobba mot segregationen innebär att två frågor är otroligt viktiga; skolan och arbete. Att vi satsar på att ge individerna i området möjligheten att göra bostadskarriär är också en del i det arbetet!

Vi bygger staden med tanke på framtiden, vi tror på Växjö, vi tror på Araby!

💪 Vi bygger Växjö starkt!