En god ton och respekt bra i alla lägen

Dagen efter att Växjöbostäder mottagit Hyresgästföreningens motbud i de pågående hyresförhandlingarna läser vi i media att Hyresgästföreningen skickat pressmeddelande om det motbud de lagt. I pressmeddelandet kallar de sin motpart, Växjöbostäder, för extrema och orealistiska, till och med provocerande. Sedan tidigare har bolaget benämnts som oseriösa i pressmeddelanden från Hyresgästföreningen.
Jag måste påminna om att vi är bara i början av förvandlingsprocessen.

Sedan jag tillträdde som ordförande för Växjöbostäder har jag alltid poängterat att det är viktigt för mig att vi i Växjö ska ha en bra ton med förhandlingar som kännetecknas av ömsesidig respekt mellan oss och Hyresgästföreningen. Även om vi inte alltid är överens i sakfrågorna ska vi kunna föra en konstruktiv dialog i ett gott samtalsklimat. Jag är tacksam över att vi delar den synen med den lokale företrädaren för Hyresgästföreningen, Bo Karlsson, som alltid är respektfull i dialogen. Jag hade väntat mig det samma från de företrädare som leder förhandlingarna. De har konstant gått via media för att föra en dialog, och de utmålar bolaget som oseriösa och orealistiska, mitt i en pågående hyresförhandling.

På förhandlaren Kaj Ravings privata Twitterkonto beskriver han hur en förhandling bör gå till (se bild). Man hade ju önskat att han kunde hålla sig till de principerna även som förhandlare för Hyresgästföreningen. Men på sin Twitter skriver han att han twittrar som privatperson och kanske gör han skillnad när han uttalar sig som privatperson, förhandlare för Hyresgästföreningen eller som företrädare för Vänsterpartiet.

Jag vill markera att förhandlingarna pågår i skrivande stund, och vi är inte framme vid en lösning. Det hade varit klädsamt om vi fått bedriva den förhandlingen utan att gå via media, utan att någon agerar som aktivist, och istället ha en respektfull ton mellan parterna.

Den intressanta motfrågan till Hyresgästföreningen som säger sig värna allmännyttan är hur de vill utveckla allmännyttan när de alltid lägger bud som ligger mellan 0 – 0,95 % i hyresökningar. Så har det varit de senaste fem gångerna som vi har förhandlat.

Länk till VXOnews:
https://www.vxonews.se/nyheter/vaxjobostader-vill-hoja-hyran-med-4-3-procent-har-ar-hyresgastforeningens-motbud-5708c023/

Länk till Smålandsposten:
https://www.smp.se/vaxjo/vaxjobostader-vill-hoja-hyran-med-over-fyra-procent-210307c3/

Länk till deras pressmeddelande:
http://tanalys.se/hyresgastforeningens-motbud-mot-vaxjobostader-0-28/