Otroligt engagemang i Braås!

Igår var jag tillsammans med mina kollegor från Moderaterna i Växjö norra på studiebesök där vi kunde träffa Joakim Nilsson som driver Braås Järnhandel 2011.

Alltid så roligt, intressant och givande att lyssna på entrepenörer som jobbar inte bara för att utveckla sina idéer och verksamheter, utan har ett stort hjärta för ortens utveckling! Igår var en sådan dag och jag är tacksam att kunna uppleva det!

Igår pratade Joakim också om ett riktigt bra projekt där många i Braås engagerar sig och som många aktörer i orten är med och stöttar. Det är ett ambitiöst och stort projekt, men som kan betyda mycket för Braås.

Aktivitetspark heter projektet och det kommer att kräva inte bara ekonomiska resurser, utan det kommer att behövas otroligt mycket ideella insatser när byggnationen kommer igång.

Det finns just nu en projektgrupp som planerar de olika etapper som projektet har. Alla är överens om att detta projekt kan innebära otroliga möjligheter för hela Braås och de geografiska områdena kring Braås. Hoppas verkligen att de ska lyckas hela vägen. Starkt jobb av Braås GoIF som satsar på aktivitetsområdet.

Braås är ett riktigt bra exempel på ett ort där det händer mycket, tack vare det otroliga engagemang som har funnits bland de som bor och verkar i Braås!

Här kan ni läsa mer om projektet: https://www.smp.se/vaxjo/braas-goif-satsar-pa-aktivitetsomrade-det-kravs-otroligt-mycket-ideellt-arbete-94386e3f/