En sådan dag skapar bara möjligheter

Igår var jag med på Akademisk högstidsdag på Linnéuniversitet. En inspirerande dag där jag verkligen kunde se vår roll i regionen i samverkan med en så otroligt viktig samarbetspartner som akademin.

På konserthuset kunde vi gäster se nya doktorer och professorer och ta del av deras arbete och de ämnen som de fokuserar på. För min del var det en källa till inspiration och möjlighet att fundera på hur vi kan hitta samverkan för att jobba med frågor som kan betyda mycket för den privata sektorn, det civila samhället och det offentliga.

Efter den högtidliga ceremonin i Konserthuset togs vi vidare till Linnéuniversitet för bankett. En fantastisk kväll med god mat och trevlig underhållning, men som är så mycket mer än bara just det.

En sådan tillställning är ett utmärkt tillfälle där människor från olika sektorer och av olika bakgrunder möts, samtalar och knyter nya kontakter. Samtal som leder till nya idéer, utveckling av verksamheter och affärsmöjligheter. Precis det som är hela syftet med regional utveckling.

I regionen jobbar vi med med fyra olika pelare som är viktiga för den regionala utvecklingen, med tanke på samverkan och att förstärka det jobb som görs av de olika aktörerna i vår region.

  • Finansiären. Här handlar det om att vi i Region Kronoberg har en övertygelse om att andra aktörer har bättre förutsättningar och kapacitet för att driva det konkreta arbetet. På det här sättet kan vi använda resurser i de prioriterade områden som vi har beslutat om i den regionala strategin men också i strategin för smart specialisering i vår region.
  • Utföraren. Vårt självändamål är inte att äga eller utföra projekt, där finns det många och bra aktörer i regionen som kan göra det. Men ibland kan det vara så att i en specifik fråga kan det saknas en aktör som kan ta på sig ledarrollen eller saknas just då musklerna för att ta på sig den drivande rollen. Då kan regionen till en början gå in som utförare i samverkan med andra. Som sagt, vi är övertygade att den regionala utvecklingen görs bäst av de olika aktörer som finns i regionen. Vi har en möjliggörande roll!
  • Nätverkandets roll. Många gånger får jag frågan om varför vi är på så många olika aktiviteter och nätverkar hela tiden. Svaret är enkelt. På det sättet kan vi träffa aktörer, ha dialog och se möjligheterna som kan finnas i det regionala arbetet. Vi kan möjliggöra att olika aktörer kan träffas, ta kontakt för att på det sättet hitta gemensamma möjligheter för att jobba, utveckla och förstärka olika områden som har stor betydelse för vår region. Här blir det möjligt att hitta utföraren till olika projekt men också se möjligheter för att hitta externa resurser som kan göra skillnad i det regionala arbetet.
  • Kapacitetsbyggare. Vi jobbar strategiskt, i ett långsiktigt perspektiv, för att skapa arenor som gör det möjligt att förstärka aktörerna eller olika nätverk för att på det sättet jobba strategiskt med den regionala utvecklingen inom prioriterade områden i vår region. Exempel på dessa områden kan vara kompetensförsörjning, innovation, energi, entreprenörskap, skognäring för att nämna några.