En starkare landsbygd, en tillväxtfråga!

Artikeln är publicerad i Smålandsposten.

”Hela Sverige ska leva”, en välkänd slogan som syftar till att stärka förutsättningarna för landsbygdens överlevnad. Vi kan idag, bara ett år efter Socialdemokraternas och Miljöpartiets regeringsinträde, konstatera att det blivit lite svårare, men framförallt dyrare, att leva på landsbygden. Att höja bensinskatten, att införa lastbilsskatt och att återinföra skatten på handelsgödsel är bara några exempel på regeringens politik som slår hårt mot landsbygden.

Vi moderater vill istället fokusera på att stärka förutsättningarna för företagen på landsbygden. Dessa företag, ofta inom livsmedelsindustrin, skogsindustrin och åkeribranschen, är ofantligt viktiga för svensk ekonomi. Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industribransch och mat och dryck utgör sex procent av vår samlade varuexport. Det är ohållbart att då införa skattehöjningar och avgifter som slår så hårt mot branschen som den rödgröna regeringen gör.

Förutom sänkta skatter vill vi också underlätta för lantbruken i form av förenklat regelverk kring djurhållning, men utan att försämra kvalitet och högt djurskydd. Det ska bara bli enklare att göra rätt, och det ska finnas större möjligheter till flexibla lösningar, än vad lantbrukare har idag, med detaljstyrning och krångliga regelverk.

Att kunna leva på landsbygden handlar inte bara om hur många personer som bor utanför stadskärnan, det handlar om tillväxt. Det handlar om ekonomiska drivkrafter och svensk konkurrenskraft. Det ska vi ta ansvar för att stärka.

Irene Bladh (M)
Rene Jaramillo (M)
Sofia Stynsberg (M)
Christer Wånehed (M)