Europaforum 2024

Två inspirerande och lärorika dagar om EU är nu till ända. Full av ny kunskap och nya kontakter åker jag nu hemåt mot Växjö. 

Torsdagen ägnades åt intressanta studiebesök. Träcentrum i Nässjö– en stark aktör för träindustrins utveckling i Nässjö, Ödestugu – sockenrådet som får bygden att blomma och Grenåsa by – en mötesplats för alla nyfikna på kulturlandskap och återbruk. 

Fredagen spenderades på Kulturhuset Spira och var en välfylld dag med intressanta diskussioner och föreläsningar om EU, demokrati och klimatomställning. Som ledamot i Brysselkontoret och särskild rapportör för skogsfrågor var jag med i en paneldiskussion om samverkan och påverkansarbete – 

Möjligheter till påverkansarbete på lokal och regional nivå, där jag i vanlig ordning lyfte vikten av samverkan och att agera tidigt i processerna för att vi som region ska kunna påverka besluten i EU. 

Nästa år står Region Kronoberg värdar för Europaforum och Jönköping satte ribban högt för oss! 

Om Europaforum:

Europaforum är en mötesplats för att belysa och skapa dialog kring aktuella frågor på EU-arenan och hur de påverkar oss på lokal och regional nivå. 

Europaforum Småland Blekinge Halland South Sweden anordnades för sjätte gången och i år stod Region Jönköpings län värd, vilket de gjorde med bravur!