Dags att bygga upp infrastrukturen

Nya uppdrag och nya ansvarsområden för Kronobergarnas och Sydsveriges bästa!!

Nu är det klart att jag blir ordförande i Infrastrukturberedningen i Region Kronoberg och ordförande i Infrastrukturberedning i Regionsamverkan syd.

Stora frågor som kräver engagemang, dialog, samverkan och drift för att kunna utveckla infrastrukturen tillsammans med de olika aktörerna inom regionerna och staten.

Sverige har inte jobbat bra med infrastruktur, pengar som borde satsas på underhåll och förbättring av den befintliga infrastrukturen har inte realiserats, det har gjort att behovet nu är enormt. Vi har kommit till den punkten där vi måste börja prioritera de rätta satsningarna där tillväxten måste vara vår orientering. Vi måste öka vår konkurrenskraft och infrastrukturen är en viktig del i det hela.

Jag ska vara ute och träffa så många som möjligt som vill prata om dessa frågor, alla behövs, inte bara för att peka på det som måste göras, utan också för att att driva frågorna framåt!

Det är dags att bygga upp infrastrukturen till den nivå som ett land som Sverige förtjänar!